Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

RådhusetHR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.


 

Turistinfo-Vannbassengene

AKAN: Rus og avhengighet

Eigersund kommune ønsker å ha et bevisst forhold til rusmiddelbruk og avhengighet. Vårt mål er å hjelpe med å forebygge og håndtere rus og avhengighet i arbeidslivet.

Lagård ungdomsskole

HMS-pris 2020

Lagård ungdomsskole tildeles HMS-prisen for 2020 etter systematisk og målrettet arbeid med HMS.

Egersund sentrum

Interne retningslinjer: Covid-19

Det er på grunn av smittefare og for å hindre  spredning, nødvendig å ha tiltak som omfatter ansatte i Eigersund kommune og i kommunale foretak.

Eigerøy fyr kveldstid

Ansatte, Covid-19 og utenlandsreiser

Ansatte i Eigersund kommune oppfordres til å vurdere om det er nødvendig å reise utenlands, også til «grønne land og regioner».  Ansatte som reiser utenlands må følge de karanteneregler og råd for smittevern som til en hver tid er gjeldende. Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Sentrum

Handlingsplan IA 2021

Eigersund kommune ved IA-gruppen utarbeider årlig handlingsplan for inkluderende arbeidsliv. Planen viser satsingsområder og prioriterte tiltak for virksomheten.

Coronavirus

Eksponeringsregister

Eigersund kommune skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. Det er den enkelte arbeidstaker eller leder ved arbeidsplassen som er ansvarlig for å sikre registrering av eksponeringen.

Kvalitetsdagen

Medarbeiderundersøkelser

Det skal regelmessig gjennomføres medarbeiderundersøkelser i Eigersund kommune for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø etter de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Kartleggingen må være målrettet mot de HMS-faktorer som ønskes undersøkt, og leder har ansvar for å sikre oppfølging av resultatene som en del av internt forbedringsarbeid.

Blå himmel

Hvordan holde jobbintervju

Målet med et jobbintervju er å kartlegge søkeres egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser.

HTA

Beregning av lønnsansiennitet

KS hovedtariffavtale (HTA) legger grunnlag for hva som skal beregnes ved fastsetting av ansattes lønnsansiennitet. For å få godtgjort tidligere arbeidserfaring må forholdene dokumenteres med attester.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 81 93
  • E-post

Ansatte:

John Huse
HR rådgiver - 51 46 80 80

Morten Iversen
Fagleder - 51 46 81 93

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 51 46 80 16

Frode Tengs Lorentzen
HR rådgiver - 51 46 80 26

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 51 46 80 20