Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

HR / HMS

RådhusetHR / HMS bistår med lederstøtte, personalforvaltning og overordnet arbeidsgiverstrategi innenfor HR, Human Resources, herunder alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser. Fagområdet har også rådgivningsansvar for overordnet HMS - helse, miljø og sikkerhet.

Her finner du oversikt over hvordan vi internt har fordelt våre oppgaver: Oppgavefordeling.


 

Egersund sentrum

Interne retningslinjer for Covid-19

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene er de som er gjeldende på nåværende tidspunkt. Ansatte oppfordres på det sterkeste til å holde seg orientert om status gjennom kommunens kommunikasjonskanaler. Alle oppfordres til å være sitt ansvar bevisst og støtte opp om smittevernet.

Fyret_drone

Tillitsvalgte og uttalerett

Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting til stillinger etter hovedavtalens bestemmelser. For å sikre dette er hovedtillitvalgte gitt en utvidet tilgang til søkeropplysninger i vår rekrutteringsløsning, herunder også utvidet søkerliste

parken-i-sol

Studentlønn

Eigersund kommune tilbyr ansatte under utdanning innen helsefaglige, sosialfaglige eller pedagogiske fag studentlønn.

Turistinfo-Vannbassengene

AKAN: Rus og avhengighet

Eigersund kommune ønsker å ha et bevisst forhold til rusmiddelbruk og avhengighet. Vårt mål er å hjelpe med å forebygge og håndtere rus og avhengighet i arbeidslivet.

Lagård ungdomsskole

HMS-pris 2020

Lagård ungdomsskole tildeles HMS-prisen for 2020 etter systematisk og målrettet arbeid med HMS.

Sentrum

Handlingsplan IA 2021

Eigersund kommune ved IA-gruppen utarbeider årlig handlingsplan for inkluderende arbeidsliv. Planen viser satsingsområder og prioriterte tiltak for virksomheten.

Coronavirus

Eksponeringsregister

Eigersund kommune skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. Det er den enkelte arbeidstaker eller leder ved arbeidsplassen som er ansvarlig for å sikre registrering av eksponeringen.

Kvalitetsdagen

Medarbeiderundersøkelser

Det skal regelmessig gjennomføres medarbeiderundersøkelser i Eigersund kommune for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø etter de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Kartleggingen må være målrettet mot de HMS-faktorer som ønskes undersøkt, og leder har ansvar for å sikre oppfølging av resultatene som en del av internt forbedringsarbeid.

Blå himmel

Hvordan holde jobbintervju

Målet med et jobbintervju er å kartlegge søkeres egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 81 93
  • E-post

Ansatte:

John Huse
HR rådgiver - 51 46 80 80

Morten Iversen
Fagleder - 51 46 81 93

Ragnhild Langfeldt
HR rådgiver - 51 46 80 16

Frode Tengs Lorentzen
HR rådgiver - 51 46 80 26

Eva Sirevåg
HR rådgiver - 51 46 80 20

Marie Urdal
Rådgiver - 51 46 80 32

Marie Urdal
Rådgiver - 51 46 80 32