Helse og omsorgsavdelingen i Eigersund vil på ulike vis markere "Hva er viktig for deg?"-dagen. En ønsker å markere den retningsendringen helse- og omsorgstjenesten i Eigersund og resten av landet jobber med. 

I 2019 arrangeres dagen torsdag 6.juni. Satsingen "Gode pasientforløp for eldre og kroniske syke" står bak dette iniativet for å synliggjøre en viktig retningsendring i helsevesenet. Dagen markeres i over 50 land i verden og ved ca. 180 bydeler/kommuner/sykehus i Norge.