PP-tjenesten i Egersund består av leder, kontorfullmektig og 11 saksbehandlere med ulik bakgrunn: logopeder, pedagogisk psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og psykologer. Logopedtjenesten er fordelt mellom Eigersund kommune og Lund kommune (20 %). Saksbehandlerne i PP-tjenesten er kontaktpersoner for hver sine skoler og barnehager i Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund, samt Voksenopplæringen i Eigersund.

I Dalane er det omtrent 3300 barn i grunnskolealder, og omtrent 1500 under skolealder. PPT har ansvar for uttalelse i forbindelse med voksne som har behov for spesialundervisning på grunnskolens nivå (Opplæringsloven § 4-2). Sykehus, helsestasjoner, andre kommuner og institusjoner henviser også barn til PPT med ønske om samarbeid, veiledning og utredning.

Hvilken målgruppe har PPT?

PPT skal hjelpe barn og unge i alderen 0 – 16 år, i tillegg til voksne som har særlige opplæringsbehov.

Hvordan kommer en i kontakt med PPT?

Foreldre og elever kan ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom barnehage, skole, lege eller helsestasjon. Henvisningsskjema finnes på PPTs hjemmeside, under punktet Maler og skjema.

Ansatte

Torill Waldeland

 • Spesialpedagog 100% stilling
 • 51 46 82 54
 • torill.waldeland@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Grøne Bråden barnehage, Hellvik barnehage, Hestnes FUS barnehage
 • Sokndal: Øyno FUS barnehage, Frøyland gårdsbarnehage, Bø barnehage

Evy-Ann Øglend

 • Spesialpedagog 100% stilling
 • 51 46 82 17
 • evy.ann.oeglend@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Raketten barnehage, Slettebø barnehage, Eigerøy barnehage, Kiellandskogen FUS barnehage, Varden barnehage, Jernhagen barnehage, Robåten FUS barnehage, Helleland FUS barnehage

Gunhild Hogstad

 • Ped. psyk. rådgiver 100% stilling
 • 51 46 82 13
 • gunhild.hogstad@eigersund.kommune.no
 • Lund: Hovsherad barnehage, Hammeren barnehage, Heskestad barnehage, Heskestad skole, Kiellands Minde Skole, Lund ungdomsskole

Via Therese Moen

 • Ped. psyk. rådgiver 100% stilling
 • 51 46 82 53
 • via.therese.moen@eigersund.kommune.no
 • Sokndal: Sokndal skole
 • Eigersund: Eigerøy skole, Gamleveien skole

Anita Glenne Kallhovd

 • Psykolog 100% stilling
 • 51 46 82 50
 • anita.glenne.kallhovd@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Lykkeliten barnehage, Skattekisten Kulturbarnehage, Tusenbeinet åpen barnehage
 • Lund: Nygård skole

Gerd Turid Rekeland

 • Spesialpedagog 100% stilling
 • 51 46 82 14
 • gerd.turid.rekeland@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Lagård ungdomsskole, Samfundets skole, Husabø ungdomsskole

Torill Gyland

 • Logoped 70% stilling
 • 51 46 82 51
 • torill.gyland@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: 70% logoped

Rebecca Jean Lawford

Kristine Johannessen

 • Sekretær 62.67% stilling – Mandag, onsdag og torsdag.
 • 51 46 82 70
 • kristine.johannessen@eigersund.kommune.no
 • Alle kommuner

Hildur S. Thorsen

 • Spesialpedagog 80% stilling
 • 51 46 82 15
 • hildur.s.thorsen@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Husabø skole
 • Bjerkreim: Vikeså skule

Sandra Øgrey

 • Ped.psyk rådgiver 100% stilling
 • 51 46 82 55
 • sandra.ogrey@eigersund.kommune.no
 • Egersund: Rundevoll/Husabø barnehage
 • Bjerkreim: Storafjellet barnehage, Røysekatten barnehage, Bjerkreim skule

Marie Bore Kaasa

 • leder, spesialpedagog 100% stilling
 • 51 46 82 72
 • marie.bore.kaasa@eigersund.kommune.no
 • Eigersund: Hellvik skole

Elin Tråsavik Eik