Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb eller skole når du er i god allmenntilstand, det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. For mere informasjon, se HelseNorge.no.

Skjema for registrering for å ta Covid-19-test

Når du testes, husk å bli sittende i bilen til de bli oppsøkt av testpersonell for gjennomføring av testen.

Hvor testes det?

Teststed i Eigersund er på Steingården på Slettebø, adressen er Maragropa 5.

Åpningstider

Husk å melde deg opp før testing og kom presis på ditt tidspunkt. Det er åpent for testing alle hverdager fra 09:00. Denne uka holdes det også åpent lørdag og søndag. Påmelding i helga fram til 13:00 om du ønsker test samme dag.

Slik foregår testing

Når du testes, husk å bli sittende i bilen til de bli oppsøkt av testpersonell for gjennomføring av testen. Har du ikke bil kan du komme gående, syklende o.l. men husk karantenereglene.

Testen utføres ved å ta prøve fra hals og nese. En liten prøvetakingspinne føres inn og skrapes mot slimhinnene.

Forhindret å møte?

Dersom du blir forhindret i å møte til oppsatt testtidspunkt, bes du om å melde avbud på SMS (tekstmelding) til 404 37 399.

Anbefaling

I Eigersund kommune er det mulig for covid-19 testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. 
  • Personer, f.eks studenter, som kommer fra områder i Norge med høyere smittetrykk og som skal arbeide i barnehager, institusjoner og boliger i helse- og omsorg der de har direkte bruker/pasientkontakt.*
  • Personer som skal besøke/ha kontakt med personer i spesielt utsatte risikogrupper.*
  • Alle som selv mistenker at de er/kan være smittet av covid-19.*
  • Andre etter vurdering av lege.

*De som er merket med * gis mulighet for testing så fremt kommunen har testkapasitet til prioriterte grupper. I tilfelle det skulle bli en problemstilling å innskrenke/prioritere testmulighetene, vil der bli fremgå bla av denne siden, eventuelt ved direkte tilbakemelding etter registrering for testing.

Dersom du har mistanke om at du er Covid-19 smittet og skal testes, bes du ikke benytte drosje til testsenteret

Folkehelseinstituttets testkriterier

Se Folkehelseinstituttets nettside om testkriterier for koronavirus

Skjema for registrering

En må melde seg opp elektronisk før 09:00 hvis en skal få mulighet til å bli testet samme dag.

Registreringen er en selvbetjeningsløsning. Skjema fylles ut og sendes inn her. For de som ikke får logget seg inn på det nettbaserte skjemaet, kan kontakte veiledningstorget på telefon 51 46 80 00.

Etter denne registreringen går testpersonen i karantene til prøvesvar foreligger og til en er fri for symptomer.