Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb eller skole når du er i god allmenntilstand, det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. For mere informasjon, se HelseNorge.no.

Skjema for registrering for å ta Covid-19-test

Når du testes, husk å bli sittende i bilen til de bli oppsøkt av testpersonell for gjennomføring av testen.

Anbefaling

Det anbefales Covid-19 testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Etter denne registreringen går testpersonen i karantene til prøvesvar foreligger og til en er fri for symptomer.

Folkehelseinstituttets testkriterier

Se Folkehelseinstituttets nettside om testkriterier for koronavirus. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Skjema for registrering

Registreringen er en selvbetjeningsløsning. Skjema fylles ut og sendes inn her. For de som ikke får logget seg inn på det nettbaserte skjemaet, kan kontakte veiledningstorget på telefon 51 46 80 00.

Hvor testes det?

Teststed i Eigersund er på Steingården på Slettebø, adressen er Maragropa 5.