Valgstyret i Eigersund har bestemt at følgende stemmesteder skal benyttes ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019.

 • Krets 01 – Egersund Lundeåne bo- og servicesenter 09.00 – 21.00
 • Krets 02 – Lagård Lagård bo- og servicesenter 09.00 – 21.00
 • Krets 03 – Helleland Helleland Grendehus 12.00 – 21.00
 • Krets 04 – Hellvik Hellvik skole 12.00 – 21.00
 • Krets 05 – Eigerøy Aktivitetshallen, Eigerøy Arbeidskirke 09.00 – 21.00
 • Krets 06 – Husabø/Rundevoll Egersundshallen 09.00 – 21.00

Valgkort

Alle velgere får i god tid før valgdagen tilsendt valgkort i posten.  Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret.  Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.  Du kan imidlertid fritt velge i hvilken krets du vil avgi din stemme.

Har du med deg valgkortet når du skal stemme, vil det gå raskere i valglokalet.  Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgmedarbeiderne dersom du har det med.  Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet og likevel få stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, så du må i tillegg ta med legitimasjon.

Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon. Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg.  En annen person i valglokalet kan ikke «gå god for», eller bekrefte velgerens identitet.

Eksepler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.  Du kan også bruke annen type legitimasjon.  Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus mv. kan du imidlertid få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Tidligstemming

Gjelder i perioden 1. juli til og med 9. august. De som ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i perioden med ordinær forhåndsstemming, kan benytte seg av tidligstemming.  De som ønsker å stemme tidlig, må henvende seg til kommunen, skriftlig eller muntlig, og be om å få stemme.  Kommunen kan så avtale et tidspunkt som passer for begge parter.  Kommunen skal ta hensyn til hva velgeren ønsker.

Kontakt

Veiledningstorget, Lerviksgården
Nytorget 9, 2. etasje

Telefon: 51 46 80 00
E-post
Åpent 08:00 - 15:00

Ordinær forhåndsstemming

I den ordinære forhåndsstemmeperioden, som i år starter den 10. august og avsluttes fredag 6. september, plikter kommunen å ha minst ett stemmemottak kontinuerlig åpen på vanlige hverdager, mandag – fredag.

I Eigersund kommune har vi to forhåndsstemmemottak, Veiledningstorget og Eigersund folkebibliotek.

Veiledningstorget

Lerviksgården har åpent mandag til fredag 08:00 - 15:00.

Eigersund Folkebibliotek

Mandag stengt
Tirsdag 10.00 - 19.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 15.00
Lørdag 10.00 - 14.00

Stemmemottak ved institusjoner

Med ambulerende stemmemottak menes et korttidsmottak som opprettes i tillegg til de ordinære forhåndsstemmemottakene.  Valgloven stiller som minstekrav at det skal avholdes mottak ved alle «helse- og sosialinstitusjonene».

I Eigersund kommune vil det være muligheter for å forhåndsstemme ved følgende institusjoner:

 • Lagård sykehjem og Lagård bo- og servicesenter
 • Dalane Distriktspsykiatrisk senter
 • Kjerjaneset bo- og servicesenter
 • Lundeåne bo- og servicesenter
 • Dalane videregående skole
 • Årstadtunet borettslag

Det vil komme nærmere informasjon om tidspunkt når dette nærmer seg.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke er i stand til å oppsøke et ordinært stemmemottak, kan etter søknad få anledning til å forhåndsstemme hjemme. 

Søknader om å få avgi forhåndsstemme der velgeren oppholder seg, hjemmestemming, må være veiledningstorget i hende onsdag siste uken før valgdagen, innen kl. 15.00. 

Veiledningstorget, Lerviksgården
Nytorget 9, 2. etasje
4370 Egersund

Telefon: 51 46 80 00
Åpningstid er mellom kl. 08.00 – 15.00.

E-post

Valgansvarlig

Leif E. Broch
Mobiltelefon: 908 81 568

Irene Haydè Randen
Mobiltelefon: 928 14 180

Relaterte lenker