Dette er en avsluttende melding om øket overvåkning. Et stormsenter passerer over sørlige deler av Sør-Norge torsdag. Fra torsdag ettermiddag er det ventet nordvest full storm på kysten, i Rogaland og Vest-Agder perioder med sterk storm. I innlandet ventes sterke vindkast, omkring 25 m/s, i Rogaland og Vest-Agder rundt 35 m/s. Situasjonen bedømmes som alvorlig, og lokale skader, bl.a fra trefall, kan forekomme.

Sterk vind i kombinasjon med snø kan mange steder gi vanskelige kjøreforhold. Værsituasjonen vurderes likevel ikke som ekstrem.