Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist til kulturdepartementet for momskompensasjon er 15. august. Frist for innsending av revisorrapport er 1. september. Men lagene må sende egne søknader via landsforeningen de er tilknyttet innen 1 august.