Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Vi tilbyr plasser uten at foreldre kjøper andeler. Barnehagen er organisert som en stiftelse, dvs. barnehagen eier og driver seg selv.

Vi ønsker å gi barna omsorg, opplevelser og lekemuligheter i et lite og oversiktlig miljø preget av trygghet, samhold og glede. Vi jobber med ulike tema for å nå målene i rammeplanen. Temaene varierer fra år til år, noe som innebærer at barna sammen med sosial kompetanse og matglede får et allsidig og bredt tilbud.

Jernhagen barnehage har 17 kommunale- og 31 private heltidsplasser. Alle søkere oppfordres til å søke både kommunal- og privat plass, da de private plassene også kan tilbys alle søkere. Vi har en avdeling for barn i alderen 0-3 år, og en for barn i alderen 3-6 år.

Opptakskriterier

Kommunal plass

Kommunens opptakskriterier

Privat plass

Søkere til privat plass må være bosatt i Eigersund kommune. Det legges vekt på lik fordeling av jenter og gutter, og alderssammensetning i gruppen.

Søkere prioriteres i følgende rekkefølge:

  1. Medlemmer av Dalane Fagforening
  2. Barn med rett til prioritet ved opptak i henhold til Barnehageloven § 13
  3. Barn av personalet
  4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  5. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste
  6. Øvrige søkere pr. fødselsår etter stigende fødselsdato.

Barna er tildelt plassen til start av nytt barnehageår det året de begynner på skolen.

Foreldrebetaling

Kommunal plass

Følger kommunens betalingsreglement og satser. Matpenger på kr 300,- i måneden kommer i tillegg.

Privat plass

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Jernhagen barnehage:

  • Foreldrebetalingen fordeles på 11 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for halve juli. Halve juli og halve august er betalingsfri.
  • Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nummer to og 50 % for påfølgende barn.
  • Det er 3 måneders oppsigelse på barnehageplassen, og løper fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
  • Pris for opphold er 3135 kr pr måned.