Hos oss kan du velge ulike oppholdstider på ulike dager. Vi tilbyr 5, 4 og 3 dagers plasser. Og vi har en åpningstid fra kl 6:30 – kl 17:00.

FUS barnehagene sin visjon er ”Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”.

Opptakskriterier

  • Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen.Jf Lov om barnehager § 9, med merknader.
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  • Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering og beholde kvalifisert personale
  • Barn for øvrig i henhold til kommunalt samordnet opptak.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene er fast pris og de vedtas av barnehagens Eierstyre. Satsene følger Kunnskapsdepartementets ”Forskrifter om foreldrebetaling i barnehager”. Den årlige betalingen fordeles over 11 terminer, juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50 % for 3. og påfølgende barn.

Månedlig foreldrebetaling

5 dagers plass

4 dagers plass

3 dagers plass

Kr 3135

Kr 2822

Kr 2195

Matpenger

Det tilbys lunsj, ettermiddagsmåltid og frukt/grønnsaker. Matpengeordningen skal være selvfinasierende. Prisene er pr. måned

  • 5 dager:  300,- kr
  • 4 dager: 240,- kr
  • 3 dager: 180,- kr

Åpningstider

Åpent fra 06:30 - 17:00.

Beliggenhet

Du finner oss ytterst i Hestnes og adressen er Hestnesveien 255. Følg riksvei 44 fra Eigersund sentrum mot Hauge i Dalane. Ta til høyre over broen inn til Hestnes og følg veien nesten til endes. Barnehagen ligger på høyre side og sees fra veien.

Opptaksmyndighet

Daglig leder fører ventelisten i henhold til samordnet opptak, og gjør innstilling om opptak overfor eierstyret som fatter avgjørelse. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.

Relaterte lenker