Om barnehagen

Vi er en kommunal barnehage som startet opp i nye lokaler i august 2002. Selv om vi er bygget som en basebarnehage, organiserer vi oss som en barnehage med avdelinger, da vi ikke ønsker at alle skal være inne og bruke lekerommene samtidig. Det løser vi med å la avdelingene være inne og ute til ulike tider.

Vi er heldige som har et flott ute - område. Det har universell utforming, en egen liten skog med trær og små fjellknauser og et asfaltert område rundt barnehagen. Vi har også et fint turområde like i nærheten.

Åpningstider

Åpent 06:45 - 16:00.

Relatert lenke

Grøne Bråden Barnehage