Om barnehagen

 • Vi er en avdelingsbarnehage med tre avdelinger - én 0-2 avdeling, én 2-4 og én avdeling for de som er 4-6 år.
 • Vi har pedagogisk bemanning på alle avdelinger!
 • Vi har tre menn i faste stillinger!
 • Vi har to lærlinger!
 • Vi har et flott uteområde og gode turmuligheter i nærmiljøet.
 • Vi er en barnehage med god tid og rolig tempo der barna og deres behov er vårt fokus.
 • Fysisk aktivitet satt sammen med et godt kosthold er noe vi ønsker å fremme hos oss.
 • Vi har iPad på hver avdeling som barna har tilgang på.

Du kan lese mer om oss på eigeroy-barnehage.no. Følg oss på Facebook.

Foreldrebetaling

Man betaler for 11 måneder i året og frem til 15. august det året barnet begynner på skole. En andel i barnehagen koster 1000,- pr. familie uavhengig av antall barn. Andelen betales tilbake når barnet slutter i barnehagen. Vi har søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for påfølgende barn. Oppsigelsestiden er tre måneder og løper fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.

Månedlig foreldrebetaling

3135,- kroner

Månedlig matpenger

Barna tilbys frokost, lunsj og frukt/grønnsaker. Matpengeordningen skal være selvfinansierende. 350,- kr

Åpningstider

Åpent 06:30 - 16:30.

Beliggenhet

Uførfjellveien 35 - 4,4 km fra Egersund sentrum. Følg rv. 44 fra Egersund sentrum til Egersund stasjon, videre rv. 502 over Eigerøy bru. Sving til venstre mot Hovland, etter ca. 900 m. ta til høyre ved Sparbutikken. Barnehagen ligger ca. 650 m lenger framme, like ved Eigerøy skole.

Opptak

Søknadsprosedyre

Søknad på felles skjema for alle barnehager i Eigersund kommune. Daglig leder gjør innstilling om opptak overfor eierstyret som fatter avgjørelse. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må framsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder, eller til plassen blir oppsagt og andelen innløst.

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje i følgende

prioritetsrekkefølge

 1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager. Barn med nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov ombarneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn av fast ansatte, samt barn av søkere til fast stilling.
 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. Foreldre med verv prioriteres.
 4. Barn som ønsker fulltidsplass.
 5. Barn som forøvrig står på kommunens venteliste.