Vi jobber hver dag for å skape den beste hverdagen for deres barn.

Barnet førstVi skal bygge vennskap

Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller

Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse

I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først.

Vi skal finne hverdagsmagi

Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn

Vi skal identifisere aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn anerkjennelse og mestringsfølelse.

Dere kan lese mer om barnehagen på våre nettsider.

Åpningstid

6.30-16.45

Foreldrebetaling

Den årlige betalingen fordeles over 11 terminer, juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn og 50 % for 3. og påfølgende barn.

5 dagers plass Kr 3135,- pr mnd og kr 350 i matpenger. Barna tilbys frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid med frukt/grønnsaker/yoghurt/smoothie. Matpengeordningen skal være selvfinansierende. Vi har egen kjøkkenassistent som lager mat til oss.