I Rundevoll barnehage har vi et trivelig og godt miljø, med god tid til lek, og med fokus på tilknytning og samspill. Vi er en barnehage med stort språklig og kulturelt mangfold, og språkmiljøet vektlegges derfor spesielt.. Vi har et stabilt og kompetent personale som gir barna gode hverdager. Vi har et avskjermet og flott uteområde. Kiellandsskogen er nærmeste nabo og vårt  turområde hver uke.

Avdeling Humla har 9 plasser for 0-3 år.  Avdeling Sommerfuglen har 18 plasser for 3-6 år.Det kan bli aktuelt å omgjøre avdelingene til «søskengrupper» (0-6) enkelte år, når aldersfordelingen i barnehagen tilsier det. Det gis også rom for enkelte delte plasser.

Rundevoll barnehage ble bygget i 1988. Det skal bygges ny barnehage der dagens Rundevoll blir slått sammen med Husabø barnehage, tilsammen 6 avdelinger. Barnehagen vil bli bygget i nær tilknytning til dagens barnehage.

Beliggenhet: Vår adresse er Nonsfjellveien 55 – ca 2 km fra Egersund sentrum. Følg rv. 44 fra Egersund sentrum mot Hauge i Dalane, ta til høyre opp Rundevoll etter ca.1,1 km. Sving til høyre på toppen av bakken ved Jokerbutikken. Barnehagen ligger like ved.

Velkommen som søker til vår barnehage!

Mer informasjon om barnehagen, finnes på vår hjemmeside rundevoll.barnehage.eigersund.no

Åpningstider

Åpent 06:45 - 16:00.