Seksavdelingsbarnehage

 • Diamanten
 • Safiren
 • Gullklumpen
 • Perlen
 • Rubinen
 • Juvelen

I tillegg til de 6 avdelingene har vi et musikkrom, hobbyrom/kjøkken, gymsal og et par mindre grupperom. Hver avdeling disponerer de ulike ekstrarommene en gang i uken hver. I tillegg har vi et stort, flott uteområde med et eget lite tun i den ene enden som inneholder tre småhus. Her er det ei fortellerstue, et verksted for formingsarbeid og et fjos der vi for tiden har en kanin. Når påsken nærmer seg pleier vi og å ha kyllinger der. Dette tunet disponerer avdelingene hver sin uke. Vi har en egen bålplass der, så her spiser vi gjerne mat rundt bålet og koser oss.

Vi ønsker å

 • Formidle den kristne kulturarven etter en utvidet kristen formålsparagraf.
 • Gi barna personlig trygghet og identitet gjennom kunst og kultur.
 • La barna få oppleve gleden ved å skape gjennom musikk, dans, drama og forming.
 • Gi barna en erfaring av å være til betydning for andre ved sine kreative uttrykk.

I Skattekisten Kulturbarnehage ser vi på hvert barn som unike. Vi har fokus på fellesskap og tilhørighet.

Pris

 • Opphold 3135,-
 • Matpenger 400,-

Vi får mat servert fra Egersund Arena sitt storkjøkken. Vi får da hjemmebakt brød to ganger i uken, variert frokost, lunsj og fruktmåltid. En gang i uken får vi servert varm mat. I tillegg har vi eget hobbyrom der vi baker og kokkelerer selv når vi ønsker det. 

Åpningstider

06.30-16.30

Opptakskriterier

Alle som ønsker kan søke om plass i barnehagen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

 1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager. -Barn med nedsatt funksjonsevne. - Barn som det er fattet vedtak om etter Lov ombarneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn av personalets ansatte skal sikres i barnehagen, da dette er viktig for rekruttering av personale og for å få personalet tilbake etter endt permisjon.
 3. Søsken av barn som allerede går i barnehagen.
 4. Barn av foreldre/foresatte med medlemskap i Pinsemenigheten Evangeliehuset.
 5. Barn for øvrig i henhold til kommunalt samordnet opptak.

Ved opptak av barn skal det også legges vekt på at gruppesammensetningen mht. til alder, kjønn og barn med særskilte behov blir så god som mulig, slik at barnehagens formål ivaretas på en skikkelig måte.

Søknadsprosedyre

Søknad på felles skjema for alle barnehager i Eigersund kommune. Daglig leder gjør innstilling om opptak overfor styret som fatter avgjørelse. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må framsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier. Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder, eller til plassen blir oppsagt.

Beliggenhet

Skattekisten kulturbarnehage befinner seg i Evangeliehusets nybygg i Åsane/Gamle Eigerøyveien.

Kontaktinformasjon

Skattekisten kulturbarnehage AS
Gamle Eigerøyvei 34
4373 EGERSUND

Tlf kontor: 51 21 53 70

post@skattekisten-kulturbarnehage.no
skattekisten-kulturbarnehage.no