Kontrollutvalget

print.png email  .png
Kontrollutvalget

I motsetning til de fleste utvalgene i Eigersund kommune, er det ikke politisk sekretariat som har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Årsaken er at kommuneloven krever at den instans som har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget skal være helt uavhengig av de som skal kontrolleres.

Kontrollutvalget skal være kontrollinstans både overfor kommunen og revisjonen, derfor kan ikke noen av disse ha sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget. Advokatfirmaet Deloitte DA (Stavanger-kontoret) er valgt til å gjøre denne oppgaven.

Relaterte lenker

Møtekalender og saksdokumenter

Opprettet 11. april 2016 av Sem Hadland. Oppdatert 25. januar 2018