Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

KontaktinformasjonNavn: Andreas Ege
Tittel: Feiermester
Telefon: 51 46 83 45
Mobil: 995 69 100
Besøksadr.: Rådhuset 3 etg
Bøckmansgate 2
E-post: andreas.ege@eigersund.kommune.no
Avdeling: SEKSJON BRANN OG REDNING
« Tilbake til kontaktinformasjon