valg-logo_193x145.jpgValg 2017

Her finner du informasjon om valget høsten 2017. Stortingsvalget avholdes 11. september 2017. Det skal da velges representanter til Stortinget, for perioden 2017–2021.

 


 

Valglokale

Alle stemmene talt opp

Da er alle stemmene talt opp for stortingsvalget 2017, og valgstyret har godkjent og signert møteboka. De endelige resultatene finner du her.

Valg

Valgresultater 2017

Her finner du en oversikt over stemmer ved stortingsvalget i 2017. Artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som resultatene kommer inn.

Stemmeseddler

Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet fra 10. august til 8. september 2017. Oversikten over hvor du kan stemme finner du her.

Stemmeseddler

Utlegging av manntallet

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017 fram til valgdagen den 11. september 2017.

Valg

Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august 2017 og varer til og med 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg på rådhuset og be om å få tidligstemme.

Valglogo

Endelig valgresultater 2015

Her er de endelig valgresultatene for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 2015 for Eigersund kommune. Det legges ut med forbehold om valgstyrets godkjenning.
 

Valgseddel

Resultater fylkestingvalg 2015

Her er resultatene til fylkestingsvalget i Eigersund 2015 med samtlige stemmer og valgdistrikt. Oppdatert natt til 15. september 00:30.

Valg

1 353 forhåndsstemmer er mottatt så langt

Oppdatert: Det er totalt mottatt 1 373 forhåndsstemmer når posten er mottatt 14.9.15.
Da forhåndsstemmingen ble avsluttet i dag, fredag 11. september 2015 kl. 1500, viser tallene at det er 1 353 velgere som har forhåndsstemt. I tillegg er det mottatt 30 forhåndsstemmer som har blitt sendt til andre kommuner. Flere forhåndsstemmer er midlertid underveis i posten så totalantallet vil antagelig ligge på nivå med valget i 2011 der 1 412 forhåndsstemmer ble godkjent.
 

Valg

Mulighet for å forhåndsstemme

Velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan gjøre dette i tidsrommet frem til 11. september på rådhuset og på biblioteket. Husk å ta med legitimasjon.

Valg

Kvalitetsproblemer med stemmesedlene (oppdatert)

Eigersund kommune har, i likhet med mesteparten av landets fylker og kommuner, deltatt i en sentralt organisert anbudsrunde organisert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for trykking av stemmesedler. Ved mottak av stemmesedlene ble det oppdaget problemer med kvaliteten på de leverte stemmesedlene, noe som umiddelbart ble tatt opp med trykkeri og departementet. Andre kommuner har også rapportert om tilsvarende problemer.
(Oppdatert 6.8.2015 - kl 15:25 med kopi av skriv til valgstyret 6.8.15)