sentrum-fra-varberg.jpgLedige interne stillinger

Følgende stillinger er utlyst internt og kan kun søkes på av allerede ansatte i Eigersund kommune.

Andre ledige stillinger finner du her og ferievikarstillinger her.

 


Sol i skogen

Helsefagarbeider

Stell, pleie og oppfølging av hjemmeboende pasienter, legemiddelhåndtering, helsefaglige observasjoner og dokumentasjon. Tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeideren arbeider etter hverdagsrehabiliterende prinsipper og metode. Les mer