sentrum-fra-varberg.jpgLedige interne stillinger

Følgende stillinger er utlyst internt og kan kun søkes på av allerede ansatte i Eigersund kommune.

Andre ledige stillinger finner du her og ferievikarstillinger her.

 


Ansatte i distrikt 1

Sykepleier

Distrikt 2 har ledig 75 % stilling som sykepleier. Mer informasjon finner du her

Ansatte i distrikt 1

Sykepleier

Distrikt 2 har ledig 50 % stilling som sykepleier. Mer informasjon finner du her