Kultur og oppvekst

Levekårsavdelingen skal skape et vekstgrunnlag for utvikling av lokal, kulturell identitet med enkeltmennesket og familien i sentrum. Gjennom effektiv ressursutnyttelse, opplevelse og deltakelse bidra til at spesiell satsing på tiltak for barn og unge, familien og eldre fører til at Eigersund oppleves som en god kommune å bo og leve i.

Grunnskole

Eigerøy Skole, Grøne Bråden SkoleHelleland Skole, Hellvik Skole, Husabø SkoleHusabø UngdomsskoleLagård Ungdomsskole, Rundevoll Skole

Barnehagene i Eigersund

Eigerøy, Grøne Bråden, Helleland, Hellvik, Hestnes, Husabø, Jernhagen, KiellandskogenLykkeliten, Raketten, Robåten, Rundevoll, Skattekisten, Slettebø, Steinholt, Tusenbeinet, Varden.

Alle avdelingene under kultur og oppvekst