Magma Geopark

print.png email  .png
Magma geopark

Magma Geopark er et geografisk bestemt området med unik geologi, som innebefatter kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Flekkefjord. Geoparken kan besøkes hele året så lenge man kler seg etter værforholdene.

Se nettsiden til Magma Geopark.

Opprettet 3. mars 2015 av Sem Hadland. Oppdatert 4. mai 2017