Levekårsutvalget

print.png email .png
Sakspapirer levekår

Her finner du informasjon om levekårsutvalgets ansvarsområde, medlemmer og varamedlemmer.

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

 • Helse.
 • Alkoholpolitikk.
 • Omsorg.
 • Sosial.
 • Barnevern.
 • Kultur
 • Skole.
 • Barnehage.
 • Oppvekst.
 • Kirke

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontaktinformasjon levekårsutvalgets medlemmer

Arbeiderpartiet medlemmer (4) Arbeiderpartiet varamedlemmer
Leder Bente Gravdal
Terje Vanglo
Elin Adsen Kvåle
Siw Tollefsen
 1. Åshild Bakken
 2. Mohamad Jamil Yasin
 3. Anny Karin Egelandsdal
 4. Oddvin Andreassen
 5. Alf Reidar Eik
 6. Frank Emil Moen
Fremskrittspartiet - medlemmer (1) Fremskrittspartiet - varamedlemmer
Thorbjørn Aakre
 1. Cecilie Bruvik Kristensen
 2. Hanne Christine Berg
 3. Ronny Hovland
Høyre - medlemmer (2) Høyre - varamedlemmer
Nestleder Magnus Østebrød 
Arild Sleveland
 1. Sidsel M Salvesen
 2. Anja Hovland
 3. Erik Øgrey Pettersen (Uavhengig)
 4. Heidi Blitzner
Kristelig Folkeparti - medlemmer (2) Kristelig Folkeparti - varamedlemmer
Kenneth Pedersen
Bente Skåra Gunvaldsen
 1. Monica Iversen Steffensen
 2. Lise Karin Lode
 3. Heidi Nilsen (V)
 4. Karl Gunnar Thorsen
Senterpartiet - medlemmer (1) Senterpartiet - varamedlemmer
May Sissel Nodland
 1. Sigmund Slettebø
 2. Johan Egeland
 3. Anita Stangeland
Sosialistisk Venstreparti - medlemmer (1) Sosialistisk Venstreparti - varamedlemmer
Kristin Fardal Hovland
 1. Martin Liland
 2. June Stuen
 3. Marit Synnøve Olsen

 

Møtekalender og saksdokumenter

Kalender og dokumenter

Opprettet 29. oktober 2015 av Sem Hadland. Oppdatert 16. august 2018