Omstillingskommune

Nå trenger vi din hjelp

Eigersund kommune vedtatt å sette i gang et omstillingsarbeid som også er støttet av Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge og i denne forbindelse skal vi gjennomføre en utviklingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta, og også du som har meninger om næringsutvkling er invitert til å delta. Meld deg på her.

Omstillingskommune

Praktiske opplysninger spørreundersøkelse næringsutvikling

Her finner du noen praktiske opplysninger om spørreundersøkelsen.

Omstillingskommune

Hva er fremtiden for næringslivet i Eigersund?

Eigersund kommune skal gjennomføre en utvilingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta. På søndag sendes det ut en spørreundersøkelse på e-post til et utvalg av personer i næringslivet og andre. 

Sammen for alle

Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019

Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et styre til omstillingsprosjektet og oppnevnte derfor en valgkomiteen. Denne komiteen har nå kommet med en innstilling som behandles i kommunestyret 19.6.17.

Egersund sentrum og havn

Omstillingsstyre søker kandidater

Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Innspill på kandidater til styret kan sendes ordføreren innen 1. juni. Les mer om prosjektet her.