Mulighetskommunen Eigersund

Egersund havn og sentrumUtfordringer på arbeidsmarkedet er grunnen for omstillingskommune. Hovedmålet med prosjektet skal være å øke tallet arbeidsplasser og reduser ledigheten.

Firmabesøk

Omstillingskommunen Eigersund

Hva er gjort så langt i omstillingsarbeidet?

Eigersund kommune ble tildelt status som omstillingskommune av Rogaland Fylkeskommune 23. mars 2017. Bakgrunnen for omstillingsarbeidet var at Eigersund kommune ble hardt rammet av den høye arbeidsledigheten som kom som følge av oljenedturen i 2015.

hus.png Kontakt oss

Kontakt

Telefon: 51 46 80 65
Mobil: 977 99 369
E-post

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund