Husabø ungdomsskole

print.png email  .png
Husabø ungdomsskole er en sentrumsskole med vakkert beliggende under Varberg og Nonsfjell. Skolen tar imot elever fra Rundevoll og Husabø barneskoler og satser sammen med visjon om kvalitet, tradisjon og fornyelse.

[ www.okkaskole.no/~husaboe_ung_skole ]

Kontaktinformasjon

(Du finner oppdatert kontaktinformasjon her)

For å nå visjonen om å være en foregangsskole har Husabø ungdomsskole vist seg å være en foregangsskole i Eigersund innen IKT, og var ansvarlig for Eigersund kommunes første hjemmesider på internett. I tillegg legger skolen vekt på prosjektorientert undervisning, med forsøk på integrering av data i alle fag.

Et annet satsingsområde er kartlegging av trivsel, og avdekke mobbing som foregår. Det var vært utført undersøkelser blant elever og foreldre for å høre deres syn på læringsmiljøet. Slike tiltak har vært gjordt for å bedre kvaliteten i opplæringen.

I 2000 ble skolen bygd ut; nytt mediatek, musikkrom, kantine, spesialrom for Kunst og håndverk og Natur og miljøfag, samt tre nye klasserom.
Kantina er åpen med salg tre gang i uken. Her selges meieriprodukter, hjemmelagde boller og rundstykker etc. Et meget populært tiltak.

Opprettet 13. november 2003 av Karsten Helleland. Oppdatert 18. desember 2003