Fiske

print.png email  .png
Områdene i og omkring Egersund byr på mange muligheter dersom du vil drive med sjøfiske, ferskvannsfiske eller tradisjonelt laksefiske. Det er den varierte naturen med lang kyststripe og flere elever og vann i innlandet som gjøre Egersund til et unik utfartssted for fiske.

Innenlandsfiske.pdf

Generelt om fiske - regler

Langs den 25 kilometer lange kyststripen kan man både fra land og fra båt få napp fra laks, torsk, lyr, sei , makrell og sjøaure. Sjøfiske er uten reguleringer hele året. Bare fra elevemunningene hvor laks og sjøaure går opp for å gyte, finnes der reguleringer.

Reguleringer har man derimot innenfor ferskvannsfiske. Først og fremst må man innrette seg etter reglene som finnes på de ulike områdene. I tillegg må man for alt fesrkvannsfiske ha det statlige fiskekortet og fiskekort for det aktuelle området der fisket foregår. Laksefiske krever også et eget fiseskort for den konkrete elven man skal fiske i.

Kontaktorganer

 

Båtutleie og andre spørsmål om sjøfiske fra land og båt rettes til turistinformasjonen. Her kan man også få brosjyrer med informasjon om regelverket for hvordan man kan fiske, tlf: 51 20 70 49

Nyttig informasjon finnes på nettsidene: http://www.fiskinginorge.no.

For utleie av redningsvester, kontakt brannstasjonen: 51 46 83 40

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiskekort

  • Det statlige fiskekort og fiskekort for det aktuelle ferskvannsområde fås kjøpt hos Eigersund kommune, Miljøavdelingen, tlf. 51 46 83 00 eller på turistinformasjonen tlf. 51 46 82 33 / 51 46 82 28
  • Fiskekort for laksefiske i Tengselva/Bjerkremselva kan kjøpes langs elven, hos Vikeså Vegservice eller Steinsnes Camping.
  • Fiskekort for laksefiske i Sokna kjøpes hos Egersund Sportsfiske,
    tlf. 51 49 26 12.
     

Sesongtider:

Bjerkreimselva: 15. juni - 20. sept.
Hellelandselva: 1. juli - 20. sept.
Hellvikselva: 1. juli - 20. sept.
Ogna: 1. juni - 20. sept.
Sira: 15. juni - 14. sept.
Sokndalselva: 15. juni - 20. sept. Fra 00.00 torsdag til 18.00 søndag
 

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 3. mars 2011