www.eigersund.kommune.no

Gatefeiing

Feiing av kommunale gater, veier, gang- og sykkelveier og gang- og sykkelveier langs fylkesveier.

Kontaktinformasjon:

Henvendelse om gatefeiing rettes til seksjon vei og utemiljø på tlf. 51 46 83 09.

Målgruppe:

Alle innbyggere i Eigersund kommune som er brukere av kommunale veier og gater med fast dekke. Kommunale gang- og sykkelveier, og gang- og sykkelveier langs fylkesveier.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Jone Omdal- ( Jone.Omdal@eigersund.kommune.no )

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 30. mai 2013