Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivning

Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivning

print.png email  .png
NAV Egersund

Kontoret bistår privatpersoner som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon til å få kontroll over sin økonomi og hjelper til med å forhandle fram utenrettslige ordninger med kreditorene.

Kontaktinformasjon:

Nav Egersund, Sokndalsveien 51, 4370 Egersund. Telefon 55 55 33 33.

Målgruppe:

Privatpersoner som er folkeregistrert i Eigersund kommune.

Pris for tjenesten:

Tjenesten er gratis.

Gjeldende lov og regelverk:

Økonomisk rådgivning i kommunene er en lovpålagt oppgave som er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-1. Dette er ytterligere utdypet i Rundskriv I-34/2001.

Etter revisjon av gjeldsordningsloven, gjeldende fra 1. juli 2003, er kommunens veiledningsplikt presisert i lovens § 1-5:

”Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere, jfr. § 4-1 i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.”

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Carl Arthur Tønnesen
 

Opprettet 11. februar 2010 av Anette Håland. Oppdatert 14. mai 2014

Våre enheter