www.eigersund.kommune.no

Gravetillatelse

Gravemaskin i sentrum. Vei og utemiljø Søknad om graving i kommunale veier og gater.

Kontaktinformasjon:

Dersom du skal grave i kommunal vei må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden sendes inn på fastsatt skjema som inneholder generelle vilkår og bestemmelser. Omfang og formål med gravearbeidet skal angis så presist som mulig. Sammen med søknaden skal det vedlegges kart som viser aktuelt sted og forventet omfang av gravearbeidet. Dersom det vedlegges foto som viser stedets veistandard og påtegnet gravetrasse/-punkt, kan en forvente raskere behandling av søknaden. Søknaden kan enten leveres i Miljøavdelingens resepsjon, eller sendes som e-post til jone.omdal@eigersund.kommune.no.

Målgruppe

Entreprenører og private som må grave i kommunale veier og gater.

Relaterte dokumenter

Gravesøknad kommunal vei.pdf

Relatert lenke

Kartløsning

Ansvarlig for tjenestebeskrivelsen

Jone Omdal

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 25. januar 2012