Kopiering

print.png email  .png
Besøkende kan benytte bibliotekets kopimaskin.

Målgruppe:

Alle besøkende ved biblioteket.

Saksgang / fremgangsmåte:

Kontakt skrankepersonalet og avtal kopiering. Du får også en opplæring i bruken av kopimaskinen om du føler behov for det.

Det er i utgangspunktet ikke lov å ta med egne ark til bruk i vår kopimaskin.

Pris for tjenesten:

  • A4 : kr. 2,- pr. ark
  • A3: kr. 4,- pr. ark
  • Transparenter: kr. 5,- pr. ark

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Pat Berven - ( pat.berven@eigersund.kommune.no )
 

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.