Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Tilsyn med fyringsanlegg i boliger

Tilsyn med fyringsanlegg i boliger

print.png email  .png
Tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. Kontroll utføres av representant for feiervesenet i kommunen. Hyppighet: hvert 4. år.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser vedr. tilsyn kan rettes til Seksjon brannvern, forebyggende avdeling ved feiermester Andreas Ege, tlf.: 51 46 83 45 eller mob. 995 69 100.

Målgruppe:

Bygninger med ildsted/fyringsanlegg

Saksgang / fremgangsmåte:

Tilsynet gjelder skorstein og ildsteder, samt atkomst til disse. Tilsyn skal foretas hvert fjerde år. Det varsles med brev i god tid. En representant for huseier må være tilstede slik at feiervesenets personell kan få den nødvendige tilgang til anlegget. Det er mulig å avtale tid spesielt dersom den tid som vi setter opp ikke passer.

Pris for tjenesten:

Dekkes av årlig feieravgift på kr. 260,-.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Generell informasjon:

Tilsyn med at piper og ildsteder er intakte og montert i overensstemmelse med gjeldende lover og regler anses å være den beste måte å forebygge branner forårsaket av forhold ved fyringsanlegget. Det blir også ført tilsyn med at atkomst til hele fyringsanlegget er tilfredsstillende for å kunne utføre for feiing og tilsyn.

I forbindelse med tilsynet blir det også gitt informasjon ang. røykvarsler og slokkeutstyr.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Bjørn Tore Aase - ( bjoern.tore.aase@eigersund.kommune.no )

Opprettet 18. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 3. oktober 2012