Startsiden/Kultur/Norsk/Egersund kirke

Egersund kirke

print.png email  .png
Egersund kirke Egersund kirke er et av de eldste bygningen i byen, bygget i årene rundt 1620 - 1630.

Kirken fikk sitt nåværende utseende i 1785 – 88, etter at omfattende bygningsarbeider var blitt gjennomført. Innvendig er den endret flere ganger siden da, bl.a. er galleriene bygd etter som befolkingen økte. I 1888 var den Rogalands nest største kirke med 1160 sitteplasser. Kirken er åpen for besøkende om sommeren. Gratis adgang. For gudstjenester og andre arrangementer, se oppslagstavle ved inngangen.

Altertavla fra 1607 er den vakreste og mest dominerende delen av inventaret. Den ble bygd av den kjente snekkeren Thomas Christophersen fra Stavanger og malt av tyske Peter Reimers som senere ble en kjent maler i Norge. Øverst på altertavla vises Jesu dåp, med korsfestelsen som det sentrale motivet. Døpefonten bærer årstallet 1583. Døpefatet med barokkdeler er fra 1600-tallet.

En messehagel er fra 1721 og en vinkanne i sølv fra 1734. Skipet som henger foran koret er laget av Trygve Hansen i 1967 etter modell av et engelsk krigsskip fra 1600-tallet. Kirkegården har sine røtter helt tilbake til middelalderen. Dette var sognets eneste kirkegård helt fram til 1844.

Opprettet 8. mars 2010 av Eli Wallentinsen Haaland. Oppdatert 9. mars 2010