Kriseteam

print.png email  .png
Lege, politi, ambulansepersonell og prest har rekvisisjonsrett til kriseteam. Legevaktsentralen kan evt. formidle kontakt. Kriseteam skal ikke erstatte det eksisterende og naturlige støtteapparat, men være et supplement.

Kriseteam skal ikke trenge seg på, men være ønsket.

Aktuelle tilfeller for bruk av kriseteamet kan være

  • Alvorlig ulykke med personskade eller død
  • Død i akutt sjukdom
  • Plutselig uventet spedbarnsdød
  • Selvmord, vold med alvorlig legemsskade eller død.

Opprettet 21. april 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 23. april 2010