Oljeutskiller

print.png email  .png
Vaskehall Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter som innholder oljeholdigavløpsvann er helse- og miljøskadelige og må tas hånd om i oljeutskiller før det slippes på kommunalt nett.
Kommunen kan stille krav til avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter, uansett hvem som er forurensningsmyndighet. Påslipp til kommunens avløpsnett reguleres gjennom påslippstillatelse. Søknad om dette sendes kommunen.

Avløp - krav om oljeutskiller

Det skal være installert oljeutskiller hos verksteder og bensinstasjoner, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og anlegg for understellsbehandling og lignende.

Riktig oljeutskiller, drift, samtidig regelmessig tømming og vedlikehold er svært viktig for utskillerens renseeffekt. Kommunen krever årlig rapportering om drift og tømming av utskillere.

Hovedvilkår vedrørende oljeutskiller

  • Krav til restkonsentrasjon av olje i avløp fra nærings- og industri følger forurensnings forskriftens krav i kapittel 15 om 50 mg/l for påslipp til kommunalt nett. 5mg/l om det ikke er mulig å koble seg til kommunalt nett.
  • Krav til avløpsvannets art (tungmetaller, fosfor, organisk stoff, pH m.m.)
  • Det skal inngås en avtale om tømming med godkjent tømmefirma.
  • Det skal inngås en avtale med instans/firma for driftskontroll og prøvetaking.
  • Krav til dokumentasjon (prøvetaking, analyser, tømming m.m.) med årlig rapportering innen 1. februar påfølgende år.
  • Krav til forebygging av akutt utslipp.
  • Krav til beredskap og varsling.

Relatert lenke

 

Opprettet 23. mars 2011 av Sem Hadland. Oppdatert 25. mars 2011