Seksjonering

print.png email  .png
Skal en eiendom seksjoneres, fremsettes begjæring om dette overfor kommunen, som kontrollerer at en rekke lovsatte vilkår er til stede, bl.a. at hver enhet har en hensiktsmessig avgrensning og tilfredsstiller visse kvalitetskrav.

Loven har en rekke regler om forholdet seksjonseierne imellom og om hvorledes fellesanliggender skal avgjøres. Kommunen sender seksjoneringsbegjæringen til tinglysing hvor det da opprettes et grunnboksblad for hvert seksjonsnummer. Da seksjonering kan være relativt komplisert anbefaler seksjon byggesak at det tas kontakt med en eiendomsmegler eller annen profesjonell aktør som kan hjelpe til med utfylling av søknaden.

Opprettet 9. mai 2011 av Sem Hadland. Oppdatert 9. mai 2011