Individuell Plan - Eigersund kommune

Individuell Plan

print.png email .png

Skog nær Egersund Alle som har behov for langvarige koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Forskrift om individuell

Forskrift om individuell plan er hjelmet i helse- og sosiallovgivningen. Retten til individuell plan er også for øvrig nå hjelmet i Nav og barnevernsloven. Den retter seg primært til alle tjenesteutøvere som yter tjenester til personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester, men kan også være nyttig for tjenestemottakere og pårørende.

Individuell plan

Individuell plan er ”tjenestemottakerens plan” Det innebærer at tjenestemottakeres mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden.

Verktøy og en arbeidsmetode

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparat og mellom de ulike tjenesteytere. Det skal til enhver tid være en tjeneseteyter som skal ha hovedansvaret for kontakt med bruker og koordinering mellom de som yter tjenester til brukeren.
Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide planen ligger i tjenesteapparatet.
Har tjenestemottaker behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater har diss også plikt til å samarbeide.

Formålet

Formålet med planen er tredelt.

 • Den skal bidra til at tjenestemottakeren får en helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
 • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov skal avklares. Videre skal det fortas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakeres bistandsbehov.
 • Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.
Tekst: Gerd Holmen

hus.png Kontakt oss

Adresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

 

Rusteamet

 

 • E-post
 • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

 

Miljøterapiteamet

 

 • E-post
 • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
 • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
 • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

 

Fyrlyssenteret

 

 • Telefon: 916 27 468


Mestringsenheten

Randi Bendiksen
Leder - 51 46 33 19

kommunevaapen.png Åpningstider
Utegruppen har åpningstid hver dag mellom 07:30 – 15:00.
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
11Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
25Kb