www.eigersund.kommune.no

Sjøfiske i Eigersund

Fisk

Kystfiske har lange tradisjoner i Eigersund, og for tidligere tiders kystbønder var fisket av livsviktig betydning. For folk flest er sjøfiske i dag forbundet med meningsfull fritid og rekreasjon. I denne sammenheng er Eigersundskysten et eldorado om en liker frisk sjøluft og fritidsfiske i flott natur.

Langs kysten finnes mange gode fiskeplasser - både fra land og i de nære havområder. Her kan du finne et detaljert kart for sjøfiske i Eigersund kommune.

Fiske fra land

Stangfiske fra land gir ofte fangster av sei, lyr og torsk. Sei og lyr lar seg gjerne friste av små sluker som fiskes høyt i vannet, mens torsken derimot kan lures med sluker og jigger som snelles inn i vertikal sikksakk mønster over bunn. Et oppheng med gummimark eller en fargerik flue vil kunne lønne seg. Ut over sommeren dukker det jevnlig opp bitevillige makrellstimer på jakt etter åte.

Vil du prøve deg etter flyndre, steinbit, berggylte og hvitting, bør agnkroken finnes frem. Fet fisk (makrell, sild etc), akkar, kokte reker, børstemark og innmat av skjell og snegler er smakfulle og gode agn. Denne fiskeformen krever imidlertid noe kunnskap om fiskens adferd, samt lokale forhold.

Kystfiske etter sjøaure fra land, foregår vanligvis med lett utstyr og byr både på spenning og utfordringer. Ofte brukes små, slanke sluker, flue og dupp eller fluestang. Gode fiskeplasser finner en gjerne der farvannet er grunt og uryddig, langs strendene og i brakkvannsområdene. Norda Sundet er et godt utgangspunkt om du vil prøve fiskelykken. Sett deg inn i de lokale fredningsbestemmelsene før fisket tar til – og husk at det er god fiskeskikk å sette tilbake magre vinterstøinger.

Fiske fra båt

Vinterfiske etter rogntung torsk og hyse på grunnene kan være en stor opplevelse. Torsken kommer til kysten like etter gytesilda i perioden februar til april. For øvrig er det jevnt over gode fiskeforhold fra båt året rundt, enten en pilker på grunnene og i djuprenner, eller en dorger langs land og ved holmer og skjær.

Både torsk og hyse er utpregede bunnfisker. Torsken fiskes gjerne med pilk i kombinasjon med oppheng. Et generelt godt oppheng består av 3- 5 oransje/røde gummimarker. Valg av pilk avhenger av temperatur og dyp. Hyse kan fiskes med samme redskap, gjerne med agnbiter festet til krokene. Hyse kan også fiskes med rene agnredskaper (line, bakk o.l.). Årstidene vil ofte avgjøre hvilke fiskeslag som fås på kroken. Sei, lyr, lange, hvitting, makrell og sild, vil sammen med flere andre være aktuelle.

Verdt å vite

Sjøfuglreservat

Sjøfugl er fugl som vanligvis hekker ved kysten og som stort sett lever av mat som den finner i havet og langs strendene. Sjøfuglene er svært sårbare i hekketiden og forlater raskt egg og unger dersom de blir skremt.

I takt med en sterkt økende småbåttrafikk oppstod et stort behov for å verne spesielt viktige hekkeområder mot ferdsel og annen forstyrrelse. I 1982 ble det derfor opprettet 41 sjøfuglreservat (naturreservat) i Rogaland – herav 3 i Eigersund; Tingelsædet, Svåholmane og Ternholmen.

Viktige verneregler for sjøfuglreservat

Aktuelle lover og regler for sjøfiske kan til en hver tid endre seg - hold deg derfor løpende orientert!

Relaterte dokumenter

Relaterte nyheter


kommunevaapen.pngAvdelinger og funksjoner
hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24