Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Utleie av friluftsbygg

Utleie av friluftsbygg

print.png email  .png
Maurholen stasjon

Lag, foreninger og private kan leie diverse friluftsbygg i Eigersund.

Ta kontakt med Kulturkontoret i Eigersund kommune for priser

Rabatt

Skoler, frivillige organisasjoner etc. har 30 % rabatt mandag til torsdag.

Utvask

Leietaker ordner med utvask. Dersom denne ikke er tilfredsstillende påbeløper gebyr på kr 1000.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret: 51 46 82 24

Ansvarlig for tjenesten

Ansvarlig for tjenesten er Ingunn Myklevold Sjøen ved kulturkontoret.

Opprettet 20. juni 2014 av Sem Hadland. Oppdatert 3. september 2014