Startsiden/Eigersund/Organisasjon/Sentraladministrasjonen/Web og informasjon/Personvernerklæring for eigersund.kommune.no

Personvernerklæring for eigersund.kommune.no

print.png email  .png

Tastatur

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Eigersund kommune på sine nettsider samler inn og bruker personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Eigersund kommune, ved rådmann, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til webredaktør og informasjonssjef. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Hva er formålet?

De innsamlede opplysningene gjør Eigersund kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnigsloven) med tilhørende forskrift.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre enheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger, men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til enheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis. Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Innformasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Analyseverktøy for webstatistikk

Eigersund kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for nettstedet er det Eigersund kommune som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som for eksempel nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Elektroniske skjema

Våre elektroniske skjema leveres av et firma som heter ACOS AS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og ACOS AS sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i nettbanken. Rett til innsyn i og muligheten for å korrigere unøyaktige opplysninger gjelder også her. For å opprette brukerkonto for å søke på jobb, søke barnehageplass eller annet må du godta ACOS AS sin personvernerklæring som du finner her.

Videreformidling                                                                   

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Eigersund kommune på følgende måter

Telefon: 51 46 80 00
Faks: 51 46 80 39
E-post: post@eigersund.kommune.no
Post: Postboks 580, 4379 Egersund
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etg. Bøckmans gate 2

Se også vår side for kontaktinformasjon for å kontakte avdelinger og ansatte.

hus.png Kontakt oss

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset 4. etasje

Ansatte:

Sem Hadland
Informasjonskonsulent - 51 46 82 22