Eigersund/Startsiden/E-post til Eigersund kommune

E-post til Eigersund kommune

print.png email  .png

Vi gjør oppmerksom på at e-post til kommunen i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler, med mindre den inneholder personsensitive eller andre taushetsbelagte opplysninger.

E-post og annen digital korrespondanse journalføres og publiseres på kommunens offentlige postliste, på lik linje med annen inngående og utgående post. Taushetsbelagte og personsensitive opplysninger skal ikke sendes som e-post.

Opprettet 21. mai 2015 Oppdatert 22. mai 2015