Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Brøyting og vinterberedskapsvakt

Brøyting og vinterberedskapsvakt

print.png email  .png
Brøytejobb i sentrum

Innbyggere som trenger å melde fra om veier som bør  brøyes eller saltes kan ringe eller sende en SMS til kommunens brøytevakt.

Vinterberedskapsvakt har mobilnummer 951 27 987.

Opprettet 3. mars 2016 av Sem Hadland.