Eigersund/Startsiden/Tilsetting av ny kommunalsjef helse- og omsorg

Tilsetting av ny kommunalsjef helse- og omsorg

print.png email  .png
Helse og omsorgsplan

Innstillingsutvalget har innstilt på at Ingeborg Havsø blir tilbudt stillingen som kommunalsjef HO.

Innstilingsutvalget, som består av ordfører, konstituert rådmann og ansattes representant, har innstilt på at Ingeborg Havsø blir tilbudt stillingen som kommunalsjef helse- og omsorg. Dersom hun takker nei, vil stilingen bli tilbudt til Arnhild Ravnevann.

Det er formannskapet som ansetter kommunalsjefer i Eigersund kommune og de skal behandle ansettelsen på sitt møte 16. juni 2016.

Nåværende kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt har for øvrig sin siste arbeidsdag 10. juli 2016. 

Opprettet 3. juni 2016 av Leif E. Broch. Oppdatert 3. juni 2016