Eigersund/Startsiden/Sammen for alle

Sammen for alle

print.png email  .png

I forbindelse med rådmannens presentasjon av administrasjonens budsjett ble det laget en film. Med denne håper vi å fortelle hvilke tanker vi har og vi håper at utenforstående vil se på Eigersund kommune som et flott sted og et godt sted å jobbe. Se filmen her.

 

 

Våre verdier

Verdier som ligger til grunn for våre holdninger og handlinger

  • Løsningsorientert: Å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover og regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger.
  • Kompetent: Dyktig, flink og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi kan styre samfunnsutviklingen i en positiv retning.
  • Vennlig: Vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har glimt i øyet.

Opprettet 2. november 2016 av Sem Hadland. Oppdatert 21. november 2017