Eigersund/Startsiden/Oppheving av totalforbud

Eigersund brann og redning følger nabobrannvesen, og opphever totalforbudet

Oppheving av totalforbud

print.png email  .png

På grunn av de siste dagers nedbør, og meterologenes prognoser fremover, har Eigersund brann og redning valgt å oppheve totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs.

Vi minner om at det er generell bålforbud fra 15. april til 15. september.

For arbeid som kan forårsake brann, kan det søkes om dispensasjon for hvert enkelt prosjekt.

Det er fremdeles tørt i skog og mark og det er store individuelle forskjeller, ta hensyn til dine lokale forhold. Dersom det ikke kommer regn de nærmeste dagene vil det være aktuelt å gjenninnføre totalforbudet.

Brannbil

Opprettet 1. august 2018 av Trond Åsmund Karlsen.