Eigersund/Startsiden/Christiane Bowitz valgt inn i Ungdommens Fylkesting

Christiane Bowitz valgt inn i Ungdommens Fylkesting

print.png email  .png
Cristiane Bowitz

Rogaland Fylkeskommune har bedt kommunene i Rogaland organisere valg av en representant og to vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting, som etableres i løpet av høsten. Ungdommens Fylkesting skal gi unge større innflytelse i saker som omhandler unges levekår, og vil gi uttalelser og råd til Rogaland Fylkesting.

11. september møtte til sammen 30 elevrådsrepresentanter fra Husabø ungdomsskole, Hellvik skole, Lagård ungdomsskole og Dalane Videregående skoler til Felles Elevråd. De ti kandidatene som hadde meldt seg på forhånd ble presentert og intervjuet før avstemningen. Christiane Bowitz valgt til representant for unge i Eigersund i Ungdommens fylkesting. Christiane er 16 år gammel og er elev på idrettslinjen ved Bryne vgs. På fritiden jobber hun på Mamas Pizza, spiller fotball på Eiger fk og er medlem i fritidsgruppen #ånnfliik. Hun er opptatt av ungdoms medvirkning, og brenner bla for fritidstilbud til ungdom, transporttilbud og skole.

Trym Talgø Olsen og Sunnvia Vanglo, begge Lagård ungdomsskole, ble valgt til vararepresentanter.

Opprettet 13. september 2017 av Sem Hadland.