Eigersund/Startsiden/Frivilligsentralen på sykkel

Frivilligsentralen på sykkel

print.png email  .png
Frivilligsentralen på sykkel

Frivilligsentralen har nylig gått til innkjøp av el-sykler. Disse skal brukes som transportmiddel til og fra jobboppdrag rundt i byen. Det er en betydelig mengde bilkjøring som nå byttes ut med sykling.

-Nå slipper jeg å kjøre til jobb, og det er mye kjekkere å sykle ut til Årstadtunet og opp til Lagård enn å kjøre bil. Fort går det også, så det er vel så effektivt som å bruke bilen, sier Nina Løvø, daglig leder for Frivilligsentralen. Hun og frivilligkoordinator Eli Sleveland Berentsen har allerede hatt flere turer med syklene, til tross for kaldvær.

Opprettet 6. februar 2018 av Sem Hadland.