Eigersund/Startsiden/Med de pårørende i fokus

Med de pårørende i fokus

print.png email  .png
Pyntegrønt

Eigersund kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester. Yvonne Soggemoen er ansatt som prosjektleder og vil jobbe med å kartlegge, systematisere og kvalitetssikre kommunen sitt samarbeid med pårørende.

Yvonne SoggemoenHelse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver fremover. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Pårørendes omsorgsinnsats er i mange tilfeller av et betydelig omfang.

For å legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste, ønsker Eigersund kommune å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester, og har fått økonomiske midler fra Fylkesmannen for å imøtekomme dette.

Relaterte lenker

Opprettet 12. februar 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 26. februar 2018