Eigersund/Startsiden/Barn- og unges kommunestyre

Barn- og unges kommunestyre

print.png email  .png
Barn- og unges kommunestyre 2017

Mandag vil representanter fra ungdomsskolene delta på Barn- og unges kommunestyre. Styret har fått penger tildelt som de kan disponere videre til de sakene hvor de mener at de blir best benyttet. De unges kommunestyre skal også diskutere saker som skal sendes videre for behandling av våre valgte politikerne.

Temaene for sakene som elevene på forhånd har levert inn spenner bredt. Det går i alt fra gocartbane og isbane til trafikksikring og uniformer på skolene.

Barn og unges kommunestyre, gjerne forkortet BUK, er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Det er kommunestyret som kan vedta å opprette et BUK, og kommunens kommunestyre bevilger ofte et pengebeløp som BUK selv for fordele videre.

Saksdokumenter

Bildet er fra BUK 2017.

 

Opprettet 27. februar 2018 av Sem Hadland.