Eigersund/Startsiden/Byggesak invitere til brukerundersøkelse

Byggesak invitere til brukerundersøkelse

print.png email  .png
Hus i Eigersund

Seksjon byggesak arbeider aktivt for å skape en stadig bedre byggesaksbehandling. Det er viktig for oss å vite hvordan du som bruker opplever kvaliteten på våre tjenester. Vi har laget en brukerundersøkelse og håper du har anledning til å delta.

Ved å svare på spørsmålene vil du gi avdelingen god oversikt over hva som er bra og hva vi bør bli bedre på.

Delta på undersøkelsen her.

Linken blir også sendt til alle profesjonelle aktører og ansvarlige søkere og privatpersoner som har fått behandlet en søknad den siste tiden. Alle svarene blir behandlet anonymt.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du på denne måten kan hjelpe oss å skape bedre kvalitet i byggesaksbehandlingen.

Kontakt

Har du spørsmål om undersøkelsen kan byggesakssjef Jarle Valle kontaktes på mobil 474 54 161.

Opprettet 7. mai 2018 av Sem Hadland.