Eigersund/Startsiden/Samfunn og tjenester i endring

Pårørende som aktør:

Samfunn og tjenester i endring

print.png email  .png
nettverkssamling for pårørendeforskning

Prosjektleder Yvonne Soggemoen som jobber med samspill med pårørende melder at det har vært noen lærerike dager på nettverkssamling for pårørendeforskning sammen med de fremste fagfolkene og professorer som har forsket på ulike felt innen pårørendearbeid.

På nettverksamlingen var en innom temaer som pårørendes erfaringer som aktør under og etter opphold i intensivavdeling. Videre var en innom pårørenes roller og erfaringer etter uventet dødsfall i helse og omsorgstjenesten, etterlatte ved narkotikarelatert død, pårørende til personer med demens og medforskning-pårørende som aktør i kunnskapsutvikling.

På bildet ser en Yvonne Soggemoen prosjektleder for samspill med pårørende i Eigersund kommune, professor Kari Dyregrov  og medforsker Sølvi Kaald.

Opprettet 6. juni 2018 av Sem Hadland.